Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • 1) možnost použít libovolný port pro příjem hovoru od zařízení třetích stran
  •  2) Ochrana proti SPIT (spam over Internet telephony) hovorům
      

Možnost využití libovolného portu:

V továrním nastavení je randomizace portů vypnuta, což znamená, že protokol SIP využívá standardní port 5060. V některých situacích je však potřeba tento port změnit například na hodnotu 5063, aby bylo možné přijmout hovor na 2N® Indoor Touch ze zařízení třetích stran.

...

Info
titlePoznámka

Nezaměňovat s portem pro SIP Proxy server (nastavení->SIP Proxy->port), tento port je cílový port pro komunikaci s proxy serverem.Ochrana proti SPIT

V dnešní době se na internetu objevuje velké množství spamu a to i v podobě náhodných VoIP hovorů. Tyto hovory jsou generovány automaticky pomocí botů na internetu a nejčastěji využívají port 5060 z důvodu, že mnoho zařízení využívají právě tento standardní port. Může se tedy stát, že nějaký spam bot se dovolá přímo k Vám, pokud je  2N® Indoor Touch připojen do sítě s internetem a má vypnutou funkci randomizace portů. 

...