Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: update according to 2.24 changes
Info

Od FW verze 2.22 interkomy z rodiny 2N® IP interkomů obsahují novou sekci "Hardware->Dveře" ve webové správě. Uvedené menu nabízí:

 • Ještě snadnější konfiguraci 2N® IP interkomů. Sdružuje všechna nastavení související s fyzickými dveřmi ovládanými interkomem do jedné sekce.
 • Během instalace můžete nyní nastavit různá globální pravidla pro Příchod a Odchod a různé globální režimy autentizace (dvojitá autentizace pomocí kódu a RFID, trojitá autentizace pomocí kódu, RFID a bluetooth atd.) místo konfigurování zvlášť každému uživateli.
 • Součástí této sekce je také konfigurace REX (odchodového) tlačítka.
 • Nová podpora integrace s přístupovými systémy Genetec Synergis.

Firmware verze 2.22 vyžaduje 2N® Access Commander verze 1.9.1 a vyšší, více informací zde.
Níže je uveden podrobný popis tohoto nového menu, včetně snímků z webové správy.

...

Tato sekce definuje, který spínač z "Hardware->Spínače" se používá pro zámek fyzických dveří. Můžete zde také konfigurovat konkrétní výstup (na obrázku Output 1 pro Spínač 1). Logika v této sekci zůstává stejná. Zvolte konkrétní spínač (v našem případě "Hardware->Spínače->Spínač 1") a zvolte fyzický výstup pro parametr "Řízený výstup" dle obrázku níže.

Image RemovedImage Added

Senzor otevření dveří

...

Obrázek níže popisuje menu  "Pravidla pro příchod". Pravidla jsou vysvětlena pod obrázkem.Image Removed

Image Added

Pravidla pro příchod

Tato sekce slouží pro konfiguraci vícenásobných vstupních pravidel s různými režimy autentizace. Od verze 2.22 jsou autentizační režimy konfigurovány globálně a nelze režim konfigurovat pro každého uživatele zvlášť. Konfigurace vícenásobné autentizace pro každého uživatele zvlášť, které bylo v předchozích verzích FW, není aplikováno po aktualizaci na 2.22.

...

 • Zónový kód - Můžete přiřadit jeden globální PIN kód pro celou Zónu v 2N® Access Commanderu ("PIN kód pro vstup do zóny" ). Tento kód je vyplněn zde. Důrazně doporučujeme nastavovat tento parametr pouze pomocí 2N® Access Commanderu! Kde v serveru lze tento kód konfigurovat je ukázáno níže.


 • Signalizace autentizace - Akustická signalizace pro přístupové události. Můžete zvolit ze tří možností. "Žádná" - žádný signál při přístupové události. "Jedno pípnutí" - přehráno krátké pípnutí při platné a neplatné přístupové události. "Úplná" - akustická signalizace Spínače nadefinovaného v "Hardware->Dveře->Dveře>Přiřazený spínač". Umožňuje také použít vlastní uživatelský zvuk pro signalizaci. Signalizace spínače je v našem případě v "Hardware->Spínače->Spínač 1->Signalizace stavu" viz níže.
  Image RemovedImage Added

 • Virtuální karta na Wiegand - V případě, že používáte virtuální ID kartu (můžete ji přidat ke každému uživateli v sekci "Adresář->Uživatelé" a v sekci "Přístupové karty" na stránce daného uživatele), můžete předat ID do rozhraní Wiegand výběrem skupiny. Wiegand skupina může být konfigurována pro každý Wiegand modul v sekci "Hardware->Rozšiřující moduly" pro 2N® IP Verso a v sekci "Hardware->Čtečka karet" pro ostatní 2N® IP  interkomy.  

 • Povolit tichý alarm - V případě aktivování můžete přidat virtuální kartu navýšenou o 1 oproti uživatelskému kódu. Pokud je uživatelský kód 0000, pak tichý alarm bude aktivován kódem 0001. Tichý alarm můžete také provázat v sekci Automatizace - Event "SilentAlarm".

 • Omezení počtu neúspěšných přístupů - V případě aktivování a 5ti neplatných pokusů o přístup nebude možné následujících 30 sekund provést autentizaci uživatele.

...

Pravidla pro odchod NEJSOU nyní nijak ovlivněna 2N® Access Commanderem! Jak je patrné na obrázku níže, Pravidla pro odchod mají stejné parametry, jako Pravidla pro příchod. Žádný z níže uvedených parametrů není konfigurován serverem 2N® Access Commander, vše je popsáno v předchozí části věnované Pravidlům pro příchod, nicméně je zde jediný rozdíl. Pro každé přístupové pravidlo zde můžete definovat, zda bude možné otevřít dveře také pomocí tlačítka REX.

...

Image Added

Konfigurace čtečky karet

Posledním bodem je konfigurace čtečky karet (případně čteček karet, pokud používáte Pravidla pro příchod i Pravidla pro odchod). Čtečku můžete konfigurovat v sekci "Hardware->Rozšiřující moduly" pro 2N® IP Verso a v sekci "Hardware->Čtečka karet" pro ostatní 2N® IP  interkomyNutné definovat dva parametry. Prvním je parametr "Dveře", kde lze čtečce přiřadit režim Příchod nebo Odchod. Možnosti tedy jsou "Dveře - Příchod" "Dveře - Odchod". Druhým je parametr "Asociovaný spínač" popisující, který spínač bude ovládán čtečkou karet. Můžete zde zvolit jeden ze 4 spínačů ze sekce "Hardware->Spínače" nebo "Spínač zámku dveří", popisováno na začátku tohoto FAQ. V našem případě používáme Spínač zámku dveří. 

...