Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 
  • V případě obnovení originálního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné 2N®  Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle postupu uvedeného v manuálu v části 2.4.

 

  • Od verze FW 2.26 vydává interkom akustickou zpětnou vazbu během resetování.

Widget Connector
height540
width960
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=SU7twU8VRUY

 

                 

                                                                                                                                                                                                                    More product information

Další informace:

  •        
                                                                                                                                                                                                                                2N® IP Intercoms (official 2N web