Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleFirmware a licence

Doporučujeme používat zařízení s aktuálním firmwarem. Pro tento scénář není potřeba žádná licence.

...

První způsob (pro interkomy s firmwarem od verze 2.26+)
Konfigurace 2N® IP Interkomu

 

Náhled videa lze povolit či zakázat přímo v interkomu v sekci Služby - Telefon - Lokální hovory.

Image Added

Image Added

Druhý způsob (pro interkomy s firmwarem do verze 2.26)
Konfigurace 2N® IP Interkomu

  1. Přejděte do webové správy IP Interkomu, sekce Služby - Telefon - Hovory a nastavte režim příchozích hovorů na Vždy obsazeno. Nyní nelze zavolat na IP Interkom.

...