Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Added SMS command section

...

Chování LED diodyVýznamPoznámka
Dioda bliká bliká po zapnutí2N® LTE Verso se připojuje k LTE síti běžný stav
Diode je vypnutá2N® LTE Verso je připojené do datové sítě 
Diode svítí po dobu 5ti sekund

Chyba SIM karty (SIM karta není vložena, PIN kód aktivován,

nebo není žádné pokrytí LTE sítě)

Po 5ti sekundách je znovu zahájen pokus o připojení a LED dioda se znovu rozbliká.
Diode pouze blikáSignál LTE je příliš slabý

Zkontrolujte pokrytí LTE signálem v dané oblasti. Případně použijte externí anténu.

Upozornění - nelepte externí anténu na kovový povrch!

Pokud je vaše 2N® LTE Verso připojeno k síti, můžete poslat na  

SMS Příkazy

2N® LTE Verso má implementovanou sadu SMS příkazů, která slouží pro zjištění stavu zařízení a pro nastavení základních parametrů.

Pošlete mobilní číslo vaší SIM

...

karty SMS ve formátu state pwd=

...

<password>  a interkom odpoví zprávou obsahující informace o síti a úrovni signálu. 

...

Pošlete SMS ve tvaru set pwd=<password> my2nid=<Vaše My2N ID>  pro zaregistrování vašeho 2N® LTE Versa k vaší My2N Sitě v případě, že nemáte My2N Security code. 

Vaše My2N ID naleznete zde:

Image Added

Váš interkom se automaticky objeví ve vašem účtu a vy jeho přidání pouze potvrdíte. Níže uvedené kroky 1 až 4 tak můžete přeskočit při použití SMS příkazu.  

Image Added

Více podrobností o SMS příkazech najdete v manuálu.


Registrace 2N® LTE Versa do My2N cloudu

Ve vašem My2N účtu jděte do Site (lokace), do které chcete interkom přidat, a následujte tyto kroky:

 1. V sekci Settings vyberte Where to call from.

 2. Vyberte 2N IP Intercom.

 3. Vyberte Add new intercom.

 4. Vyplňte sériové číslo a My2N Security Code. Pokud nemáte My2N Code, použijte postup uvedený v sekci SMS příkazy výše. 


  Sériové číslo a My2N Security Code najdete přiložené v balení.

  Security Code

 5. Interkom se během několika minut zaregistruje.

 6. Mezitím můžete přidat zařízení (nebo více), která budou volána po stisknutí tlačítka.

...