Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aplikace 2N® Mobile Key Vám umožní využívat mobilní telefon pro přístup do budovy. Aplikace komunikuje s vybraným 2N IP interkom nebo 2N® Access unitou pomocí Bluetooth technologie. Pro maximální zabezpečení lze tento způsob přístupu používat i pro dvojité ověření. 2N®  Mobile Key aplikaci lze nainstalovat na telefony s operačním systémem Android a Apple iOS. Toto FAQ popisuje, jak nastavit dotykový režim Bluetooth modulu a co je potřeba mít na paměti při používání tohoto režimu.

 

Minimální požadovaná verze iOS / Android platformy
Android verze2N® Mobile Key verzeiOS verze2N® Mobile Key verze
52.5.0 a staršíiOS 112.0.6 a starší
6 a novější2.6.0 a novějšíiOS 12 a novější2.1.0 a novější

Požadavky:

  • Povolené perzistentní notifikace (Andorid) / lokační služby (Apple iOS) - Toto je nezbytné pro správné fungování aplikace 
  • 2N IP interkom /  2N® Access unit firmware verze 2.26 nebo vyšší
  • Aktivovaný dotykový režim ve 2N inerkomu nebo 2N® Access unitě


Dostupné režimy: 

  • Odemčení v aplikaci - Ve chvíli, kdy je telefon spárovaný, lze otevírat dveře pomocí virtuálního tlačítka v aplikaci pro příslušný interkom
  • Dotykový režim - Každý Bluetooth modul 2N IP interkomu nebo 2N® Access unity má vestavěný dotykový senzor. Ve chvíli, kdy je mobilní telefon spárovaný s Bluetooth modulem, se stačí pouze dotknout Bluetooth modulu a není potřeba fyzicky manipulovat s telefonem, který může zůstat v kapse či batohu. Dveře se automaticky otevřou.

 

Info
titleUžitečné odkazy

 

Rozcestník

Obecné nastavení

Anchor
General settings
General settings
 

...