Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Bluetooth -

...

It's a technology for wireless communication between two devices for a short distance. It is based on communication between two paired devices for secure authentication.

Functions

Bluetooth is used for exchanging information between two devices for the short distance (up to 15m). It is possible to use this technology instead of RFID cards. This identification is provided by a unique code of the end-devices that contains this technology, like almost every smartphone these days. There is a communication between the smartphone and 2N® IP Verso intercom (or 2N® Access Unit) equipped with Bluetooth module. This communication is secure and based on public and private keys that are exchanged (we use RSA-1028 asymmetric encryption and AES-128 symmetric encryption).

Requirements

2N® IP Verso with firmware version 2.25 or higher

Bluetooth module (order no. 9155046) connected to 2N® IP Verso (or to 2N® Access Unit) via internal Verso bus cable.

2N® Mobile Key app version 1.0.4 for iOS or version 2.0 for Android

Bluetooth enabled on phone

Location enabled on phone (for Android only)

Navigation

Step by step guide - How to setup connection between 2N® Mobile Key app and 2N® IP intercom (pair devices)

Copy of Bluetooth, 2N® Mobile Key - Opening door with Bluetooth CZ

Step by step guide - How to setup connection between 2N® Mobile Key app and 2N® IP Intercom

...

obecně

Bluetooth je bezdrátová technologie pro komunikaci na krátké vzdálenosti (15m) mezi dvěma zařízeními. Zařízení spolu mohou komunikovat po tom co se spárují a komunikace je zabezpečená.

Minimální požadovaná verze iOS / Android platformy
Android verze2N® Mobile Key verzeiOS verze2N® Mobile Key verze
52.5.0 a staršíiOS 112.0.6 a starší
6 a novější2.6.0 a novějšíiOS 12 a novější2.1.0 a novější

Funkce

Bluetooth identifikace se provádí na základě unikátního kódu koncového zařízení. Komunikace mezi 2N® IP Verso interkomem (nebo 2N® Access Unit) a smartphonem je zabezpečená a založena na principu veřejného a privátního klíče, které si zařízení při párování vymění (je použit mechanismus RSA 1028 - asymetrické šifrování a AES-128 symetrické šifrování). 

Požadavky

2N® IP Verso s firmware verzí 2.25 nebo novější

Bluetooth modul (objednací číslo 9155046) připojen do 2N® IP Verso (nebo do 2N® Access Unit) pomocí BUS konektoru

2N® Mobile Key app verze 1.0.4 pro iOS nebo verze 2.0 pro Android

Povolený bluetooth v telefonu

Povolené lokační služby (iOS)

Navigace

Jak nastavit spojení mezi 2N® Mobile Key app a 2N® IP intekomem (párování)

Jak otevřít dveře pomocí 2N® Mobile Key app

Jak nastavit spojení mezi 2N® Mobile Key app a 2N® IP Interkomem (párování)

 1. Nejprve je nutné otevřít konfigurační webové rozhraní 2N® interkomu v sekci Hardware - Rozšiřující moduly - Bluetooth modul. Výchozím režimem je zde "odemčení v aplikaci". Je možné zvolit i dotykový režim. Dále je zde možné měnit dosah signálu:
  • Malý– přibližný dosah signálu je 0 - 2m
  • Střední - přibližný dosah signálu je  2 - 5m
  • Velký - přibližný dosah signálu je  5+m

  Výchozí dosah signálu je 0 - 2m (malý), což je z hlediska bezpečnosti nejlepší možnost, protože bluetooth čtečka bude komunikovat pouze s mobilním telefonem v bezprostřední blízkosti. Hodnotu lze změnit v závislosti na potřebě a požadované funkcionalitě. Je nutné mít na paměti, že každý mobilní telefon může mít nepatrně odlišnou citlivost bluetooth antény, což znamená, že se  vzdálenost detekovatelného signálu může lišit mezi jednotlivými typy telefonu. Efektivní dosah signálu závisí na těchto parametrech:

  • Výstupní výkon signálu vysílače
  • Citlivost přijímače
  • Fyzické překážky v cestě signálu
  • Parametry antény

  V aplikaci poté bude možné otevírat dveře kliknutím na ikonu dveří po úspěšném párování.


  Image Added

 2. Druhým krokem je nainstalování aplikace 2N® Mobile Key z  Apple store nebo Google Play do telefonu, který bude využit pro přístup.

 3. Dalším krokem je vygenerování párovacího kódu na straně interkomu v sekci Adresář - Uživatelé - příslušný uživatel, který bude mít přístup přes bluetooth. 
  Je nutné vyplnit jméno uživatele a poté otevřít sekci Uživatelský mobilní klíč. 
  Poté klikněte na symbol Image Added a vygeneruje se párovací kód. Tento kód je poté nutné zadat do telefonu.

                Firmware 2.23.1 and oldera starší:
                Firmware 2.24.0 and latera novější:

  Once you do, PIN code for pairing with the app in a phone will be generated as shown on the image below:
  Image Removed
  Default PIN validity is 1 hour. You need to pair a mobile phone before this time expires.
  Note: PIN validity can be changed in section "Services - Mobile Key - Pairing Mode Settings"
 4. Please go to close proximity (1-2 meters) of 2N® IP Intercom you just configured for pairing with the app.
  When in close proximity to 2N® IP Intercom equipped with a Bluetooth module, run the application and tap on START PAIRING button
  Image Removed
  The app will start searching for devices in close proximity.
  Image Removed
   Once the searching is finished, it will display a list of available 2N devices. Please choose the device you have configured for pairing with this mobile phone by tapping on START PAIRING button.
  Image Removed

 5. The app will ask for authorization. Please insert the pairing code you generated in previous steps and tap on CONFIRM button (or Confirm and Pair button for IOS).
 6. Jakmile dojde k vygenerování párovacího kódu, zobrazí se okno s hodnotou tohoto kódu.

  Image Added
  Výchozí platnost kódu je 1 hodina -  telefon s interkomem je nutné spárovat dokud nevyprší platnost kódu. 
  Poznámka:  Platnost kódu lze měnit v sekci Služby - Mobile Key - Platnost párovacího kódu 

 7. Pro spárování je nutné být v blízkosti 2N®  IP interkomu (1-2 metry).

 8. Poté už jen stačí kliknout na tlačítko Spárovat nová zařízení 

  Image Added

 9. Aplikace začne hledat zařízení pro párování
  Image Added

 10.  Poté co je dokončen proces hledání zařízení, aplikace zobrazí seznam dostupných zařízení. Je nutné vybrat příslušný interkom  a zahájit párování.

 11. Image Added

 12. Posledním krokem je zadání párovacího kódu.

   

   

    13. If you enter the correct PIN code, you will see a confirmation screen saying "Pairing was successful". You can dismiss it by tapping on OK button. Pokud byl zadán správný párovací kód, zobrazí se vám informace o úspěšném párování.


  Back

...

Jak otevřít dveře pomocí 2N® Mobile Key app

 1. If you have already paired Pokud je již aplikace 2N® Mobile  Mobile Key app with 2N® IP Intercom equipped with Bluetooth module, go to a close proximity of  BT reader.
  Pick up your mobile device, open  IP interkomem spárována, je nutné být v blízkosti interkomu. 

 2. Otevřete 2N® Mobile Key app and it will search for reachable devices. Once the scanning is finished, you will see all doors available for opening.
  Image Removed
  Once the device is found, please tap on the door you wish to open.
  Image Removed
  If you are authorized, the door will open. The app will show a status green circle, které oskenuje dostupná zařízení. Jakmile je skenování dokončeno, zobrazí se seznam všech nalezených zařízení. 

  Image Added

 3. Poté stačí kliknout na zařízení, kde chci iniciovat vstup a kliknout na tlačítko.

  Image Added

 4. Pokud je uživateli povolen vstup, dojde k otevření dveří a signalizaci v aplikaci.

   

   

  AndroidiOS


  Back

  Info

  In case that Pokud jsou 2N® IP Intercoms are managed using Interkomy spravovány pomocí 2N® Access Commander, you do not need to pair with each door device.

  When the app on a mobile device detects a new 2N Bluetooth-equipped device, it will connect to it and check if the user is authorized for access.

  Info

  In case that 2N® IP Intercoms are not managed using 2N® Access Commander, Administrator can export Bluetooth pairing settings backup and distribute it (import) to other door units. This procedure is described in the following articleCommanderu, není nutné párovat každý interkom zvlášť. Pokud aplikace na telefonu detekuje nějaké nové Bluetooth zařízení, aplikace se připojí a zkontroluje, zda má uživatel přístup.

  In case that 2N® IP Intercoms are not managed using
  Info

  Pokud jsou 2N® IP Interkomy spravovány pomocí 2N® Access Commanderu, Administrator může exportovat Bluetooth nastavení a importovat jej do jiného zařízení. Postup jak to udělat je popsán zde:

  Bluetooth, Administration - How to configure Bluetooth settings directly in device and how to distribute configuration ( export / import ) between devices

  When the app on a mobile device detects a new 2N Bluetooth-equipped device, it will connect to it and check if the user is authorized for access.

  Info
  2N® Access Commander and Administrator cannot distribute settings using export / import feature, a user needs to pair his mobile device with the app with each door unit
  Info

  Pokud jsou 2N® IP Interkomy spravovány pomocí 2N® Access Commanderu, a Administrator nemůže distribuovat nastavení pomocí export / import funkce, uživatel si musí svůj telefon napárovat s každým interkomem samostatně.

  Faq_zapati