Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pokud je DnD mód aktivní, notifikační ikona  se automaticky objeví ve stavovém řádku:

 Image Added