Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aplikace 2N® Helios IP Mobile aplikaci v 2N® Indoor Touch je možné jazykově upravit v případě, že Vámi zvolený jazyk nemá v aplikaci překlad.

 

pro 2N® Indoor Touch podporuje funkci jazykové lokalizace pomocí uživatelsky editovatelného souboru.

V prvním kroku je nutné vložit SD kartu do  2N® Indoor Touch jednotky a vykopírovat soubor se vzorovou anglickou lokalizací aplikace. To je možné provést v sekci Nastavení-> Uživatelská lokalizace

...

{"data":[
 translation,
 translation,
    ...
 translation

]}

Kde translation je proměnná reprezentující příslušný textový řetězec například:

...

  • key – klíčové textové návěští
  • hint – udává význam názvu
  • Value – samotný název 

...