Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleDůležité informace
  • Nelze uskutečnit hovor ze zařízení 2N® Indoor Touch 2.0 zpět do dveřní stanice AXIS.
  • Během příchozího hovoru zde není náhled videa.
  • 2N® Indoor Touch 2.0 by měl mít firmware verze 4.0.5 nebo novější.
  • Testováno s dveřní stanicí AXIS A8004-VE s verzí firmware 1.65.2.
  • IP adresa zařízení AXIS A8004-VE: 10.0.14.50. IP adresa zařízení 2N® Indoor Touch 2.0: 10.0.14.55. Jedná se pouze o příklad, nahraďte prosím dle požadavků vaší sítě.

Konfigurace odpovídací jednotky 2N® Indoor Touch 2.0

...