Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tento scénář je možný díky propojení 2N® IP Interkomu / 2N® Access Unity s AXIS A9188 I/O Relay Moduly (https://www.2n.cz/cs_CZ/produkty/vytahove-axis-rele).

Image RemovedImage Added

Nejtypičtější scénáře pro zapojení jsou:

...