Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Připojte se do 2N® Access Unit pomocí IP adresy a jděte do sekce "Hardware-> Spínače"
  Řízený výstup: Output1 - výstup použitý pro spojení s 2N® IP Security Relay
  Typ výstupu: Security - je nastaveno pro správnou funkci 2N® IP Security Relay

 2. Jděte do sekce "Služby -> Automatizace"


  Vytvořte automatizaci, jak je popsáno níže.

 3. V této části přidáme přístup přes RFID kartu.
  Pokud vlastníte Externí RFID čtečku karet 125kHz + 13.56MHz s NFC (USB) - 9137421E, 9137424E, 9137420E
  Můžete přeskočit k bodu 4 - vytvoření uživatele

  Pokud čtečtu nemáte, tak prosím postupujte dle popisu níže.
  Go to section "Status -> Historie přístupů"
  Přiložte kartu/čip a měli byste vidět kartu v systému dle obrázku níže.
  Zkopírujte ID Karty.
 4. Přejděte do sekce "Adresář -> Uživatelé"
  Vytvořte nového uživatele


  Jméno: Robert - jméno
  PIN kód: 1234 - unikátní kód uživatele pro otevření dveří 
  ID Karty: D5BA593A - ID karty
  Pokud vlastníte externí USB čtečku, tak zde můžete místo zadávání kliknout na ikonu karty a po přiložení karty na čtečku se karta načte uživateli

  Info
  titleBluetooth
  Pro přístup pomocí funkce Bluetooth prosím postupujte dle tohoto manuálu - Bluetooth & 2N® Mobile Key - Opening a door via Bluetooth with a 2N® Access Unit



Info

Tento postup může být aplikován na následující zařízení:

 • 2N Access Unit
 • 2N Access Unit 2.0
 • 2N Access Unit M

 


Faq_zapati