Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ve webovém rozhraní Access Commanderu přejdeme do sekce Zařízení (viz červený rámeček vlevo na obrázku níže) > zvolíme dané zařízení
  - viz červený rámeček vpravo na obrázku níže.

Image Modified

 

 • Dále: Správa > Konfigurace displeje > Konfigurovat (viz obrázek níže a červený rámeček dole).

 

Image Modified

 

 • Zde můžeme na displej přidávat jednotlivé položky dle toho, které tlačítko zde (viz vpravo nahoře na obrázku níže) použijeme - viz popisy pod obrázkem.
  Aby se změny projevily na displeji zařízení, je nutné následně kliknout na tlačítko ZMĚNIT (viz červený rámeček na obrázku níže).

Image Modified

 

Vytvořit složku (kliknutím na název složky se dostanete do ní, abyste zde mohli přidávat uživatele, popř. volací skupinu nebo další podsložku,
                a sice opět použitím následujících tlačítek vpravo nahoře).

...

 • Poté vidíte konfiguraci displeje přímo v detailu zařízení - viz obrázek níže.

  Image Modified

 

 

 • V případě IP Varia se v Access Commanderu konfigurují i kontakty pod jednotlivá tlačítka displeje - viz záložka v červeném rámečku v detailu zařízení na obrázku níže
  (lze vybrat jeden kontakt pod tlačítka 1 - 4, a sice opět použitím tlačítka  ; tlačítkem  pak kontakt můžeme odebrat).


  Image Modified