Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Do podporovaného zařízení 2N se automaticky nahraje QR-kód, jakmile je QR-kód nastaven v příslušném 2N® Access Commanderu. QR-kód se zde zobrazí jako 10 až 15místný PIN-kód.
Chcete-li PIN-kód zobrazit, postupujte podle pokynů níže.

...

Note
titlePoznámka
Zařízení 2N a 2N® Access Commander mívají QR-kódy opticky rozdílné, pakliže jsou však 10 až 15místné PINy stejné, přístup normálně funguje.