Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Zapomněl jsem heslo pro Admin

 • Připojte se k 2N® OfficeRoute přes USB kabel a změňte heslo pro Admin.
  • Po připojení USB kabelu k Vašemu PC, bude nainstalován nový COM port. Můžete být požádáni o driver - můžete si ho stáhnout z následující stránky pod záložkou Software http://www.2n.cz/cz/produkty/umts-brany/officeroute/ke-stazeni/ .
  • Připojte se do 2N® OfficeRoute pomocí nějakého terminálu (Hyperterminal, Putty) přes nový COM port, který se objeví po připojování k2N® OficceRoute. Komunikační rychlost je 921600.
  • Po připojení klikněte na Enter - objeví se konfigurace.

 • Můžete změnit heslo stisknutím číslice 2.

...