Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Pokud nejste plně obeznámeni s funkcí Normalizace v LCR, níže můžete najít podrobné vysvětlení níže.

 • Normalizace spočívá ve změně prefixu volaného nebo volajícího čísla. Níže uvedený obrázek zobrazuje princip této funkce.

...

 • Úpravu čísla můžeme provést před vstupem do LCR tabulky (příchozí bod) nebo po výstupu z LCR tabulky (odchozí bod). Pokud je použita normalizace v příchozím bodě, je nejdříve provedena úprava čísla a až poté se hledá shoda v LCR tabulce. Pokud provádíme normalizaci v odchozím bodě, porovnáme číslo v originálním tvaru se záznamy v LCR tabulce a až když je nalezena shoda, upravíme číslo dle normalizační tabulky (na odchodu).
 • Z nabídky čtyř možností můžete vybrat Vám vyhovující podle čísla, které chcete změnit (volané, volající) a bodu, ve kterém chcete tuto změnu provést (příchozí, odchozí). 
  1. Odchozí volaný (nejpoužívanější)
  2. Příchozí volaný
  3. Odchozí volající
  4. Příchozí volající
 • Pokud u vytvořeného záznamu nastavíte parametr Linka na "Any", bude uvedená normalizace aplikována na každou linku. Bude-li tedy nalezena shoda v prefixu, nebude záležet, ze které linky hovor přišel. Nastavíte-li však parametr Linka na konkrétní linku, bude se kontrolovat jak shoda v prefixu, tak zda hovor přichází ze specifikované linky. Pokud nebude nalezena shoda v obou parametrech, normalizace se neuplatní. 

...

Čísla, která vložíte do parametru Prefix, budou automaticky odstraněna. Hodnota uvedená v parametru Odstranit počet udává, kolik číslic bude odstraněno PO PREFIXU. Číslice uvedené v parametru Přidat číslo budou přidány po odstranění prefixu (a číslic po něm) z levé strany (na začátek čísla).

...

Voláte z čísla 111 na číslo 0603555666 a chcete volat přes cestu DoPBX (obsahuje pouze jednu linku pojmenovanou PBX). Zároveň chcete změnit číslo volaného na 55603555666 v případě, že obsahuje prefix 06. Změna bude uplatněna pouze, když je hovor směrován do linky PBX. Současně s nastavením normalizace musíte vložit záznam do LCR tabulky, ve kterém které bude prefix 0 směrován do cesty DoPBX. Nastavení musí být následující: 

...