Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • ST není dostatečně napájený linkou tak, aby vyvěsil. Minimální napájení v zavěšeném stavu je 22V/15mA. Zkontrolujte volt-metrem!
  • Zkontrolujte pozici propojky pro „Alarm input“, v případě negace (Obr. 1) ST začne ihned inicializovat hovor i v případě, že není nastaveno žádné telefonní číslo. “Alarm tlačítko” je poté nastaveno v NC (normally closed – uzavřený okruh) módu.

...