Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pokud chcete využívat službu Mobility Extension je třeba, aby brána spolupracovala se SIP proxy, kde jsou registrováni SIP uživatelé. Pro vytvroření vytvoření ME stanice pro některého z těchto uživatelů postupujte dle následujících kroků.

...