Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: fw/update data

Dvojitá identifikace pomocí uživatelského kódu a RFID karty, příp. pomocí dvou různých kódů či karet je jednou z mnoha funkcí, které lze v 2N IP Interkomu nastavit v sekci „Automation“„Automatizace“. Tento způsob identifikace výrazně zvyšuje bezpečnost všude tam, kde je to žádoucí – např. v prostorách výzkumných a vědeckých laboratoří, finančních center, bankách.

...

 1. Jak nastavit dvojitou identifikaci na 2N IP Interkomu - stačí jedna osoba:

  A) Bez Automatizace. V sekci  Adresář -> Uživatelé  u požadovaného uživatele vyplňte přístupový kód a ID karty
  Image Removed
                           Firmware v2.24.0 a novější:

  V sekci  Hardware - Dveře - Pravidla pro příchod  vytvořte přístupový profil - Služby -> Řízení přístupu vyberte základní způsob autentizace "Karta, Kód"
  Image Removed
                           Firmware v2.24.0 a novější:
  Image Removed
  Image Added
  B) Pomocí Automatizace. Veškeré potřebné kroky pro nastavení dvojité identifikace jsou znázorněny na níže uvedeném obrázku.
  Automatizace ke stažení zde: dvojita_autentikace_1clovek.am


  Bude-li někdo chtít sepnout Spínač 1 (otevřít dveře), musí nejprve přiložit RFID kartu s ID 2800A6FC50 ke čtečce karet a během následujících 10 s vyťukat kód 1234 na klávesnici vrátníku. Tento kód musí být potvrzen znakem *. Pouze v takovémto případě bude uživateli povolen přístup. Pro vykonání jedné akce až po dvou po sobě následujících událostech je ve výše uvedeném příkladu využito podmínky FlipFlopRS (paměťová buňka ve stavu splněno či nesplněno). Právě tato podmínka zajistí, že pokud chcete otevřít zámek, musíte nejprve přiložit určitou kartu ke čtečce karet a až následně zadat příslušný kód.

  Poznámka: Je možné nastavit více RFID karet (oddělených čárkou) k události označené jako Event 1 a stejně tak můžete nastavit i více kódů v události Event 2.

 2. Jak nastavit dvojitou identifikaci na 2N IP Interkomu - přítomnost alespoň dvou osob:
  Potřebné kroky pro nastavení dvojité identifikace (dvěma různými uživateli) jsou znázorněny na následujícím obrázku.
  Automatizace ke stažení zde: dvojita_autentikace_2lide.am


  Jedná se o téměř totožné nastavení jako v předchozím případě, nicméně tento způsob je ještě bezpečnější. Pro identifikaci a následné otevření zámku jsou totiž zapotřebí dva lidé se svými RFID kartami (případně lze nastavit pro dva kódy). V tomto příkladu je nutné nejprve přiložit jednu z karet definovanou v události Event 1 a během následujících 7 s toto potvrdit ještě jednou speciální RFID kartou definovanou v Event 2. Pouze poté bude spínač aktivován.

  Poznámka: Všechny bloky funkce použité v sekci Automatizace jsou podrobně popsány v našem našem manuálu pro Automatizaci, kde jsou také některé příklady. Tato příručka  společně s příklady použití.

  • Příručka je k dispozici na našich webových stránkách:

  https://wiki.2n.cz/hip/auto/latest/cs

   

                    Další informace:

Add Label Macro
labelshelios_ip,faq