Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poznámka: Nejprve si prosím ověřte, zda máte na své bráně 2N® VoiceBlue Next nahranou licenci pro Email2SMS. Tato licence je prodávána po 10 uživatelích (tzn. můžete si koupit licenci pro 10, 20, 30, atd. uživatelů) s tím, že maximální počet uživatel v bráně je 200. Pokud chcete ověřit, zda danou licenci máte v bráně nahranou, jděte do sekce "Management –> Licenční klíč". V řádku "Povoleno" byste měli vidět licence s označením SMSESMSUx. SMSE značí, že funkce SMS2Email je aktivní a SMSUx ukazuje počet licencovaných uživatelů kde x je tento počet (viz. obrázek níže). Pokud licence Email2SMS (SMSE) není do brány nahrána, neuvidíte v horní liště záložku "Zprávy"!

Image RemovedImage Added

Brána 2N® VoiceBlue Next je schopna přeposílat emaily odeslané z email-klienta (z PC) na zvolená GSM čísla ve formátu 734123456@domena.com. Předmět emailu, stejně tak jako samotný text v těle emailu jsou odeslány jako jedna SMS zpráva (příp. více SMS zpráv) na mobilní číslo např. 734123456. Jako odesílatel zprávy bude uveden uživatel vytvořený v bráně, který zprávu odeslal ve formě emailu. Naopak, pokud nějaký uživatel odešle SMS zprávu ze svého mobilního telefonu na SIM kartu vloženou v bráně, je tato zpráva bránou zpracována a odeslána na daný emailový účet uživatele vytvořeného v bráně.

...