Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Uživatelská skupina: přiřazení uživatele do uživatelské skupiny
  • Způsob přístupu: Zvolte způsob komunikace pro příjem SMS zpráv jako SMPP (SMSC)
  • Přihlašovací jméno a heslo: Zvolte přihlašovací jméno a heslo, pod kterým se bude SMPP server hlásit k bráně
  • TCP typ: Nastavte parametr jako Server
  • Směr zprávy ESME: nastavte tento parametr jako TranceiverTransceiver

Veškeré nastavení parametrů z této sekce můžete vidět na obrázku níže, kde jsem vytvořil uživatele se jménem "ActiveX" s přihlašovacím jménem "active" a heslem "active". Jakmile vyplníte všechny parametry stiskněte tlačítko OK. Uživatel je tímto vytvořen a aby byl i uložen v bráně, je potřeba stisknout tlačítko "Uložit změny" v pravém dolním rohu (modře zakroužkováno na obrázku).

...

Zvolte si, zda chcete SMPP spojení pužít použít na příchozí i odchozí SMS zprávy

...

Pro vytvoření a odeslání nové SMS zprávy stisknšte stiskněte tlačítko znázorňující vytvoření nové zprávy (viz obrázek)

...

V novém okně je potřeba vyplnit pouze telefonní číslo, na které chcete SMS zprávu zastal (v mezinárdním mezinárodním formátu), do řádku "To:" a samotný text vaší SMS zprávy. Po zmáčknutí tlačítka "Create" je zpráva odeslána

...