Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Konverzí emailové zprávy na SMS a SMS zprávy na email. Komunikace s bránou je zajištěna pomocí protokolů POP3 a SMTP - tato funkce je licencovaná (možno až 200 emailových uživatelů; jsou třeba aktivní licenční klíče "SMSE" a "SMSUx")
  2. Využitím SMPP protokolu verze 3.3 nebo verze 3.4 pro zasílání SMS na IP - tato funkce je licencovaná (možno až 200 SMPP uživatelů; jsou třeba aktivní licenční klíče "SMSS" a "SMSUx")
    2N®GSM/UMTS brány se mohou chovat jako SMPP klient (ESME - External Short Messaging Entity), nebo jako SMPP server (SMSC - Short message Service Center)
  3. Zadáváním AT příkazů brány využitím telnet protokolu
  4. Pomocí přímého přístupu přes AT příkazy k GSM/UMTS modulu prostřednictvím telnet protokolu (pokud je použit tento přístup pak nelze v době práce s modulem využívat souběžně se sms SMS zprávami i hovory skrze použitý modul)
  5. Skrze softwary třetích stran, jež poskytnou přídavné rozhraní pro manipulaci se SMS (např.: SMS Server Tool 3 )

...

xx = číslo GSM modulu gxx
yy = délka PDU SMS zprávy (Počet symbolů v PDU dělen 2, následně odečteme 1; pro náš příklad je tato hodnota rovna 18)
PDU = začínající 0011 - zpráva bez potvrzení, začínající 0031 – zpráva s potvrzením. Pro dekódování (překlad) PDU lze využít na internetu volně dostupné PDU konvertory (např.: Javascript PDU Converter )
zz = kontrolní součet (Součet hexadecimálních Bytů - páry 00+11+00+09+...atd., vemte vezměte poslední dvě číslice a sečtěte je bez převodu, výsledkem je pro náš příklad hodnota B4)

...