Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

K dispozici je několik existujících SMPP aplikací jako jsou Diafaan SMS Server, ActiveXperts SMS Server, Amarrelo SMS Manager, Inetlab.SMPP nebo Logica OpenSMPP. Mnoho dalších SMPP aplikací lze  vyhledat na internetu například pomocí vyhledávače Google.

Jednou z možností je také implementace SMPP protokolu do Vaší vlastní aplikace.

Detailní specifikace protokolu SMPP verze 3.4 jsou k nalezení například zde.

...

Info

SMPP verze 3.4. nemá definováno jaká je základní sada znaků. Pokud není upřesněno, pak brány používají pro zprávy ASCII kódování.

3) Popis funkce AT příkazů v bráně

...