Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Konfigurační soubor databáze se vytváří hned po prvním spuštění serveru. Tento soubor je uložen ve skryté složce, kterou lze najít 

na odkazu C:\/ProgramData\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetSpeaker\Server\1.5.6.91.8_BRANCH-rel./2N TELEKOMUNIKACE/2n IP Audio/Manager

V adresáři uvidíte soubor Manager.db, který obsahuje backup databáze serveru.

...