Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Zpráva z SMS skupiny – výběr SMS skupiny, kterou byla SMS zpráva přijata
  • Akce – určuje, jak bude příchozí SMS zpráva zpracována. Na výběr jsou tyto možnosti: AutoCLIP routing (příchozí SMS bude směrována podle záznamů v Autoclip AutoCLIP tabulce), Doručit uživateli (SMS zpráva bude odeslána konkrétnímu zvolenému uživateli) a Zahodit zprávu (SMS zpráva bude zahozena).
  • Doručit uživateli – výběr konkrétního uživatele, kterému bude SMS zpráva doručena. Tento parametr je aktivní pouze v případě, že bylo u předchozího parametru zvoleno „Doručit uživateli“.

...