Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

V rámci této stránky si ukážeme jak lze posílat a přijímat multicastový provoz mezi VoIP telefonem Yealink IP Phone SIP-T26P a 2N®  a 2N® SIP SpeakerAudio Converter. Základním předpokladem je, že se obě zařízení nachází ve stejné lokální síti a telefon je schopný zpracovat multicastový provoz.

Zařízení:

 • Yealink IP Phone SIP-T26P
  • Verze firmware: 6.70.57.1
  • Verze Hardwere: 4.0.0.1
 • 2N® SIP SpeakerAudio Converter
  • Verze firmware: 2.13.0.22.2

Posílání multicastového provozu z telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P 

...

na 2N® SIP

...

Audio Converter

 1. Začneme s nastavením zařízení 2N®   SIP SpeakerAudio Converter. Zde je potřeba nastavit příjem daného multicastového provozu. Otevřeme si internetový prohlížeč a najedeme do konfiguračního rozhraní daného zařízení. V sekci Services / Streaming je potřeba povolit příjem multicastu na dané adrese a portu. Musíme nastavit správný kodek, v tomto případě se jedná o kodek G722. Na straně telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P není možné nastavit kodeky, tudíž se jedná a jedinou správnou volbu. Od této chvíle bude zařízení 2N®   SIP Speaker poslouchat Audio Converter poslouchat na dané multicastové adrese a portu. Konkrétní nastavení můžete najít na obrázku níže.

 2. Na telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P si nyní nastavení nastavíme první programovatelné tlačítko pro začátek vysílání multicastového provozu. Celé toto nastavení je poměrně jednoduché .V sekci Telefon / Progr. tlačítka nastavíme DSS klávesu 1 jako typ Paging a do pole hodnota vložíme multicastovou adresu a port, na které budeme vysílat, konkrétně: 239.0.0.1:22222. Nastavení telefonu můžete najít na obrázku níže.
 3. Co se týká nastavení je všechno hotovo, nyní už stačí pouze stisknout příslušné tlačítko na telefonmnu telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P T26P a jsme připraveni hlásit do zařízení 2N® SIP Speakerzařízení 2N® SIP Audio Converter.

Posílání multicastového provozu opačným směrem, tedy

...

z 2N® SIP Audio Converter na telefon Yealink IP Phone SIP-T26P

 

 1. Začneme nejprve s nastavením telefonu Yealink IP Phone SIP-T26P pro přijímání přijem multicastového hlášení. V sekci Tel. seznam / MulticastIP je potřeba vyplnit příslušnou IP adresu a port příchozího multicastového provozu, konkrétně v našem případě 239.0.0.2:22222. Pokud budete chtít telefon používat telefon pro hlášení z více míst je doporučované používat prioritydoporučeno použití priorit. Příklad nastavení můžete najít na obrázku níže. 
 2. Druhým krokem je nastavení zařízení 2N® SIP Speaker pro Audio Converter pro vysílání multicastového hlášení. Zde je situace malinkou složitější a toto volání je Volání je potřeba nastavit přes Automation Automatizaci, náš vlastní skriptovací jazyk. Je potřeba vytvořit skript, který bude podobný obrázku níže. Tento skript způsobí, že na první stisknutí tlačítka začne 2N® SIP Speaker vysílat multicast Audio Converter vysílat multicast na příslušné adrese a na druhé stisknutí toto vysílání zastaví. 

 3. Níže můžete najít celé kompletní nastavení pro jednotlivé řádky skriptu:
   <Group At="0">
  <Enabled>1</Enabled>
  <Object At="0">
  <Name>Event.KeyPressed</Name>
  <Parameters>key=%1</Parameters>
  </Object>
  <Object At="1">
  <Name>Condition.FlipFlopD</Name>
  <Parameters>clockevent=1
  Event.KeyPressed  -  key=%1

  Condition.FlipFlopD  -  clockevent=1; Condition=3; resetValue=0</Parameters>
  </Object>
  <Object At="2">
  <Name>Condition.LogicalNot</Name>
  <Parameters>Condition=2</Parameters>
  </Object>
  <Object At="3">
  <Name>Action.StartMulticastSend</Name>
  <Parameters>event=0
  Condition.LogicalNot  -  Condition=2
  Action.StartMulticastSend  -  event=1; condition=2; Channel=1; Address=239.0.0.2; Port=22222; codec=g722</Parameters>
  </Object>
  <Object At="4">
  <Name>Action.StopMulticastSend</Name>
  <Parameters>eventg722
  Action.StopMulticastSend  -  event=1; condition=3; Channel=1;</Parameters>