Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pro dostatečně dlouhé ("neomezené") trasování můžete využít připojení přes protokol Telnet.

Telnet client - dlouhý trace, "neomezený"

Použití BRI Configuration tool (pro starší verze CPU označené M114 a M115)

Telnet client - dlouhý trace, "neomezený"

...

Kliknutím na tlačítko vytvoření/výběru souboru nastavíte kam bude trasování ukládáno.

Trasování zahájíte stiknutím stisknutím tlačítka Start. Jakmile je trasování hotovo, stiskněte tlačítko Stop a záznam o trasování bude uložen do souboru nastaveného v předchozím kroku.