Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

2N® Indoor Touch je určený pro audio a video komunikaci s 2N® 2N IP Interkomy. Můžete zde vidět všechny interkomy připojené do stejné lokální sítě, můžete přijímat audio/video hovory, dále můžete provádět odchozí hovory na 2N® 2N IP Interkomy a také můžete ovládat zámky připojené k interkomům.

Jak nastavit

...

2N IP Interkom?

 

  • firmware 2.23.1 a starší:

...

V posledním kroku jděte do sekce  "Služby - Telefon - SIP 1" a vyplňte políčko "Doména". Pro přímá volání (SIP direct call) z 2N® 2N IP Interkomu na aplikaci 2N® Indoor Touch je doporučeno vyplnit IP adresu tak, jak můžete vidět na obrázku níže (IP adresa interkomu je pro náš příklad 192.168.50.10).

...

V posledním kroku jděte do sekce  "Služby - Telefon - SIP 1" a vyplňte políčko "Doména". Pro přímá volání (SIP direct call) z 2N® 2N IP Interkomu na 2N® Indoor Touch je doporučeno vyplnit IP adresu tak, jak můžete vidět na obrázku níže (IP adresa interkomu je pro náš příklad 192.168.50.10).

...

Posledním krokem je přiřadit nově vytvořený kontakt pod volací tlačítko interkomu.


Jak nastavit 2N® Indoor Touch?

Po připojení 2N® Indoor Touch panelu do lokální sítě a k napájení (pomocí PoE nebo pomocí externího zdroje 12V DC/2A) dojde k jeho nabootování a poté uvidíte základní obrazovku (launcher). Dotykem na ikonu aplikace 2N® IP Mobile se aplikace otevře a bude možné vstoupit do jejího nastavení.

...

Tip
titleSeznam zařízení připojených k 2N® 2N IP interkomuInterkomu

Seznam připojených zařízení můžete jednoduše zobrazit ve webovém rozhraní 2N® 2N IP Interkomu v menu Služby - 2N® Indoor Touch, viz obrázek níže.

Aplikace automaticky skenuje vaši lokální síť a hledá připojené  2N® 2N IP Interkomy. Můžete je jednoduše přidat v sekci "Devices" dotykem na tlačítko "+".

...

V seznamu LAN devices můžete zobrazit všechny dostupné 2N® 2N IP interkomy. Dotykem na konkrétní řádek můžete přidat vybraný interkom, nebo můžete přidat všechny dotykem na checkbox v pravém horním rohu.

...

Tip
titleZměna Display name

Dotykem na ikonu tužky můžete změnit display name pro každý 2N® 2N IP Interkom.

Dotykem na tlačítko pro potvrzení  přidáte vybrané zařízení to seznamu a aplikace je připravena k volání.

Výběrem konkrétního 2N® 2N IP Interkomu ze seznamu zařízení můžete sledovat video stream, zahájit hovor, otevřít zámek dveří, poslouchat audio stream bez aktivního hovoru a také můžete vytvořit screenshot z aktuálního náhledu.

...

Tip
titleZámek dvěří

Zámek dveří může být sepnut kdykoliv - jak během aktivního hovoru tak během náhledu. Pokud budete chtít sepnout jiný zámek než defaultní Lock 1, jednoduše chvíli podržte prst na ikoně zámku a objeví se ikony 4 zámků.

Také není nutné nastavovat žádný kód zámku, komunikace s  2N® 2N IP Interkomem je založena na proprietárních HTTP příkazech.

...

                  Další informace: