Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Toto FAQ popisuje, jak nastavit CUCM 11 a interkom 2N® Helios IP interkom , aby bylo možné interkom připojit jako stanici. První část popisuje konfiguraci CUCM 11. Dozvíte se, jak vytvořit uživatele, telefon a přidat linku tomuto telefonu. Druhá část ukazuje, jak zaregistrovat interkom 2N® Helios IP interkom k vytvořené stanici na CUCM 11.

Jak nastavit CUCM 11

Jak přidat uživatele

Nejdříve musíte vytvořit uživatele. Vytvořte nového uživatele kliknutím na Add New v sekci User Management->End User.

...

Pro toto FAQ jsme zvolili číslo 3650. Všechna pole, která tato číslo obsahují, musí být vyplněna.

Image RemovedImage Added

Obrázky níže ukazují zbytek konfigurace pro tuto sekci. Vše je v defaultních hodnotách.

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Jak přidat zařízení

V tomto kroku musíte vytvořit nové zařízení (telefon). Vytvořte nové zařízení kliknutím na Add New v sekci Device->Phone.

...

Nyní je nutné nakonfigurovat právě vytvořené zařízení. Vyplňte MAC Address. Pro parametr Phone Button Template vyberte Third-party SIP Device (Advanced) pokud máte interkom s kamerou. Pokud máte interkom bez kamery, můžete zvolit Third-party SIP Device (Basic). Ujistěte se, že zbytek konfigurace odpovídá konfiguraci níže.

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Jak přidat linku

V tomto kroku musíte vytvořit linku pro právě vytvořené zařízení. Vytvořte novou linku kliknutím na Add a new DN v sekci Device->Phone. 

...

Upravte zbylou konfiguraci podle obrázků níže.

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Jak

...

nastavit 2N® IP interkom 

Přihlašte se do webového rozhraní interkomu a jděte do sekce Services->Phone->SIP1 nebo SIP2 a upravte nastavení podle obrázku níže. 

Image RemovedImage Added

Že se interkom se správně zaregistroval k CUCM 11 je možné ověřit na hlavní stránce webového rozhraní na dlaždici "Status".

Image RemovedImage Added

Faq_zapati