Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ukončení hovoru na zařízeních Helios na 2N® Analog Interkomech může být provedeno několika způsoby:

 1. obsazovací tón nebo trvalý tón *) po ukončení hovoru
 2. vyzváněcí tón *) po nastaveném počtu zazvonění
 3. účastník "na druhém konci" stisknul znak 
 4. vypršení nastavené maximální délky hovoru
 5. vypršení 30 sekund po použití spínače
 6. stisk tlačítka na 2N® Heliosu během na 2N® Analog Interkomu během hovoru
 7. stisk tlačítka  na klávesnici během hovoru (lze zakázat)

...

941 - minimální doba trvalého tónu, pokud tón trvá déle, Helios  2N® Analog Interkom zavěsí. (výchozí hodnota 20=2s, rozsah 10-99)

...

 • Parametr 944 je někdy nutné zvýšit také v případě, že je Helios je 2N® Analog Interkom instalován v prostoru s velkým dozvukem.

...