Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. obsazovací tón nebo trvalý tón *) po ukončení hovoru
  2. vyzváněcí tón *) po nastaveném počtu zazvonění
  3. účastník "na druhém konci" stisknul znak Image RemovedImage Added
  4. vypršení nastavené maximální délky hovoru
  5. vypršení 30 sekund po použití spínače

...