Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Removed 2N školení a webináře (RUSSIAN in construction) Image Removed Image Removed

CSS Stylesheet
importhttps://wiki.2n.cz/download/attachments/40338269/training_table.css
 

С радостью бы Вас хотели позвать на онлайн технический тренинг, который проведем для Вас бесплатно. Войдите в систему и станьте экспертом продукции компании 2N!

  • Предложите больше решений на основе полученных знаний

  • Узнайте что прежде всего необходимо знать и сэкономите время, проведенное при настройке систем

  • Уменьшите количество запросов для оказания технической поддержки, а также сможете все решить удаленно

 

Excerpt
HTML

<script>

var trainings_schedule = [ "35","2","2016","13:00","2N IP домофоны для начинающих","80","Халиков ВисадиJaroslav Pipek", "Выберете необходимый домофон и посмотрите как легко и просто можно с него позвонить и открыть дверь.", "35","2","2016","13:00","2N IP домофоны для продвинутых","120","Халиков Висади", "Справитесь с настройкой и установкой домофонов и научитесь их подключать к сторонним системам и оборудованию.", ]; var HIPB_description = [ "Тренинг для начинающих знакомит Вас с IP домофонами, а также дает краткую информацию о их использовании.", "<li>Benefity IP interkomů</li><li>Výběr vhodného IP interkomu dle různých požadavků</li><li>Přehled hlavních funkcí</li><li>Ukázka volání</li><li>Ukázka ovládání zámku</li>", "<li>Základní znalosti o sítích (IP adresa, LAN, WAN, VoIP, SIP)</li>" ]; var HIPA_description = [ "Školení pro pokročilé se zaměřuje na podrobné představení dalších funkcí a na nastavení interkomů. Po tomto školení lze získat oficiální 2N certifikát na základě úspěšného složení krátkého online testu.", "<li>Kompletní přehled funkcí</li><li>Představení příslušenství a software</li><li>Nastavení interkomu v různých síťových podmínkách</li><li>Správa instalace s větším počtem interkomů</li><li>Správa přístupu do budovy pomocí karet, kódů a zařízení třetích stran</li><li>Propojení s kamerovými systémy (ONVIF)</li><li>Integrace se softwarem třetí strany</li>", "<li>Školení pro začátečníky nebo zkušenosti s používáním 2N® Helios IP</li>" ]; var NSPB_description = [ "Školení pro začátečníky představuje IP audio řešení pro přehrávání hudby a hlášení.", "<li>Výhody audio řešení postaveném na IP sítích</li><li>Kompatibilní zařízení použitelné na vstupu a výstupu</li><li>Software na ovládání a přehrávání hudby</li><li>Sestavení celého řešení</li><li>Ukázka připojení libovolné software aplikace</li>", "<li>Základní znalosti o sítích (IP adresa, LAN, WAN)</li>" ]; var NSPA_description = [ "Školení pro pokročilé se zaměřuje na nastavení. Po tomto školení lze získat oficiální 2N certifikát na základě úspěšného složení krátkého online testu.", "<li>Plánovač událostí</li><li>Vytváření zón s různým obsahem</li><li>Tvorba seznamu skladeb</li><li>Připojení internetových rádií</li><li>Hlášení pomocí VoIP hovoru nebo konzole NetMic</li><li>Nastavení multicastu</li><li>Řešení běžných potíží</li>", "<li>Základní školení nebo zkušenosti s používáním 2N® NetSpeaker</li>" ]; var GWSB_description = [ "Základní školení představuje GSM brány a jejich využití.", "<li>Náhrada za pevnou linku</li><li>Šetření nákladů na volání</li><li>SMS brána</li><li>Výběr správného modelu brány</li><li>Sestavení modulárních bran</li>", "<li>Základní znalostí IP a telekomunikačních sítí<br>(IP adresa, LAN, VoIP, SIP, ISDN, FXS/FXO, GSM/UMTS, SIM).</li>" ]; var training_URI; document.write('<table class="bordered"><tr><th>Datum</th><th colspan="1">Čas</th><th>Událost</th><th>Trvání</th><th colspan="1">Popis</th></tr>'); for (i = 0; i < trainings_schedule.length;) { if (TrainingInFuture(trainings_schedule[i+3],trainings_schedule[i],trainings_schedule[i+1],trainings_schedule[i+2])) { if (trainings_schedule[i+4] == "2N IP Interkomy pro začátečníky") document.write('<tr class="basic">'); if (trainings_schedule[i+4] == "2N IP Interkomy pro pokročilé") document.write('<tr class="advanced">'); if (trainings_schedule[i+4] == "2N IP Audio pro začátečníky") document.write('<tr class="basic">'); if (trainings_schedule[i+4] == "2N IP Audio pro pokročilé") document.write('<tr class="advanced">'); if (trainings_schedule[i+4] == "2N Brány pro začátečníky") document.write('<tr class="basic">'); document.write("<td>"+trainings_schedule[i]+"."+trainings_schedule[i+1]+"."+trainings_schedule[i+2]+"</td><td>"+trainings_schedule[i+3]+"</td><td>"); document.write('<b><a href="https://wiki.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=55936247&D='+trainings_schedule[i]+'&M='+trainings_schedule[i+1]+'&Y='+trainings_schedule[i+2]+'&time='+trainings_schedule[i+3]+'">'+trainings_schedule[i+4]+'</a></b>'); document.write("</td><td>"+trainings_schedule[i+5]+" minut</td><td>"+trainings_schedule[i+7]+"</td></tr>"); } i=i+8; } document.write("</table>"); function TrainingInFuture(thour,tday,tmonth,tyear) { var computer_time = new Date(); var UTC_day = computer_time.getDate(); var UTC_hour = computer_time.getHours(); var UTC_month = computer_time.getMonth()+1; var UTC_year = computer_time.getFullYear(); if(thour=="8:00") thour=8; if(thour=="9:00") thour=9; if(thour=="10:00") thour=10; if(thour=="11:00") thour=11; if(thour=="12:00") thour=12; if(thour=="13:00") thour=13; if(thour=="14:00") thour=14; if(thour=="15:00") thour=15; if(thour=="16:00") thour=16; if(thour=="17:00") thour=17; if(tyear<UTC_year) return false; if(tyear>UTC_year) return true; if(tmonth<UTC_month) return false; if(tmonth>UTC_month) return true; if(tday<UTC_day) return false; if(tday>UTC_day) return true; if(thour<=UTC_hour) return false; if(thour>UTC_hour) return true; return true; } </script> <a name="general"></a>
HTML
<a name="general"></a>

Obecné informace

Technická školení jsou nabízena ve dvou úrovních.

  • Školení pro začátečníky slouží k představení produktů nejen z pohledu technických specifikací, ale také k ukázce typických scénářů, které s nimi lze realizovat. Školení je tak vhodné i pro obchodní a marketingové specialisty se základními technickými znalostmi.
  • Školení pro pokročilé se už zaměřuje na pokročilé funkce a nastavení. Doporučejeme navštívit toto školení za předpokladu, že už máte s danými produkty nějaké zkušenosti nebo jste absolvovali školení pro začátečníky. Po skončení tohoto školení je možné vyplnit online test a získat oficiální 2N certifikát.

Školení většinou začíná prezentací a pokračuje vysvětlením nastavení a živou ukázkou. Behěm výkladu je možné klást otázky prostřednictvím chatovacího okna.

HTML
<a name="requirements"></a>

Požadavky na připojení

Pro školení využíváme aplikaci GoToMeeting, která pojme až 100 účastníků. Je vyžadováno internetové připojení a reproduktory nebo sluchátka. Připojit se lze jak z internetového prohlížeče, tak z aplikací na mobilních zařízení. Případně si lze stáhnout GoToMeeting klienta, který je k dispozici pro Windows a MAC. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách GoToMeeting:

HTML
<style>
table tr.advanced{
	background-color:#ebeffa;
}
table tr.basic{
background-color:#edf8e9;
}
</style>

 

 

<script type="text/JavaScript">
<!--
setTimeout("location.href = 'https://training.2n.cz/';",4000);
-->
</script>

Redirecting to new training portal...