Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pro zvýšení bezpečnosti je vždy doporučeno použití 2N® Bezpečnostního relé (obj. č. 9159010). viz. FAQ.

"Typ výstupu" definuje zda budete používat normální zámky (Normální) nebo inverzní zámky (Inverzní).

...