Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poznámka: Mějte prosím na paměti, že používaní funkce Email je nutná aktivní licence Enhanced integration!integration nebo Gold. Do verze 2.34 (včetně) je třeba danou licenci/funkci nebo Gold (pokud jí obsahuje), a od verze 2.35 jsou součástí licence Gold.

Konfigurační kroky

Vytvoření uživatele

...