Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
titleInfo

Toto FAQ popisuje jak nastavit druh automatické volby pro alarmová volání na komunikátoru 2N® Lift1. Zjistíte zde, jaké jsou možnosti nastavení a jaké standardní protokoly jsou podporovány. Mějte prosím na paměti, že při vypnutí potvrzení není v procesu žádná lidská interakce a děláte tak na vlastní zodpovědnost!

Jak nastavit druh automatické volby

  1. V prvním kroku je nutné nastavit alespoň jedno číslo pro alarmová volání. 2N® Lift1 disponuje 6 paměťovými sloty pro tlačítko a ty jsou reprezentovány parametry 011 až 016. Pro bližší popis těchto parametrů se podívejte do Uživatelského manuálu kapitola "Přehled všech programovacích funkcí"
  2. Jakmile zadáte čísla pro alarmové volání, můžete nastavit druh automatické volby pro každý z paměťových slotů. Toto nastavení je reprezentováno parametry 111 až 116. Hodnoty pro tyto parametry jsou 1 až 6 a defaultní hodnota je 1. V defaultním nastavení je tedy vždy nutné potvrdit alarmové volání stisknutím 1! Popis všech parametrů je níže:

...