Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
titleInfo

Toto FAQ stručně popisuje jak správně připojit/odpojit externí LED diody kabinové jednotky 2N® Lift8 bez jejího poškození. Níže najdete několik stručných bodů s obrázky, které ilustrují celý postup.

 

  1. Povolte 4 šrouby označené na obrázku níže. Šrouby stačí povolit, není nutné je vyndavat!  2. Jakmile jsou šrouby povoleny, posuňte horní plastový kryt tak, aby se hlavičky šroubů přesunuli do větších děr, jak můžete vidět na obrázku níže. Jakmile bude kryt v této pozici, můžete ho demontovat.  3. Jakmile je přední klip demontován, získáte přístup ke konektorům externích LED diod a můžete je připojit nebo odpojit.