Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
titleInfo

Toto FAQ stručně popisuje jak správně připojit/odpojit externí LED diody kabinové jednotky 2N® Lift1 bez jejího poškození. Níže najdete několik stručných bodů s obrázky, které ilustrují celý postup.

 

  1. Povolte 4 šrouby označené na obrázku níže. Šrouby stačí povolit, není nutné je vyndavat! Jakmile jsou šrouby povoleny, vysuňte vrchní plastový kryt směrem, který je znázorněn na obrázku níže.  2. Jakmile vysunete horní plastový kryt, získáte přístup ke konektorům externích diod a můžete je tak připojit či odpojit.