Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleVarování

SW 2N®  Netstar neobsahuje 800 hodinovou Trial licenci, tudíž je nutné licenci přidat. Licence se generuje na základě Seriového čísla, které naleznete v Sekci Globální Data-Licence-Seriové číslo.

 

Image Added