Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info
titleInfo

Toto FAQ stručne popisuje, jak zaregistrovat 2N® Lift8 k 2N® OfficeRoute. V několika krocích je zde popsáno, jak obě zařízení nakonfigurovat. Každý krok obsahuje obrázek z webového rozhraní a stručný popis konfigurace.

Konfigurace 2N® Lift8

 1. Otevřete konfigurační nástroj Lift8 a jděte do sekce Konfigurace->Parametry->VoIP Nastavení. Vyplňte IP adresu, masku sítě a bránu pro VOIP module. SIP server je IP adresa OfficeRoute. Uživatel and Heslo bude vytvořeno v dalších krocích. 2. Now open web interface of the OfficeRoute and go to section Nyní otevřete webové rozhraní OfficeRoute a jděte do sekce Telephony services->SIP Proxy and click on “Switch SIP Proxy on“a klikněte na “Zapnout SIP Proxy“.
  Image Removed
  Now go to section
  Image Added

 3. V dalším kroku jděte do sekce User Management->Users and press + button in the low right corner.
  Image Removed
  Now create user, fill in username and password (these credentials will be used in the first step). Also fill in the line number, it is recommanded to use the same for all the fields. E.g. 224 for password, 224 for username and so on. Once you will finish press save in the low right corner.
  Image Removed
  Now you should be able to see the user you just created in the user list.
  Image Removed
  Now you can use credentials of created user in the first step. Then you can check whether the registration was sucesfull or not in the section >Uživatelé a klikněte na tlačítko + v pravém spodním rohu.

  Image Added

 4. Nyní vytvořte nového uživatele, vyplňte uživatelské jméno a heslo (tyto údaje budou využity v prvním kroku). Vyplňte také číslo linky. Je doporučeno používat stejnou hodnotu pro všechna políčka. Např. 224 jako heslo, 224 jak uživatelské jméno atd. Po vyplnění můžete uživatele uložit kliknutím na disketu v levém spodním rohu.

  Image Added

 5. Pokud byl uživatel úspěšně vytvořen, uvidíte ho v seznamu uživatelů.

  Image Added

 6. Nyní můžete využít uživatelské jméno a heslo vytvořeného uživatele v prvním kroku. Po zadání do Lift8 můžete ověřit registraci v sekci Telephony services->SIP Proxy->Registrations>Registrace.
  Image Removed
  Image Added