Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Jméno modulu – Nastavuje název modulu. Název modulu se používá při specifikaci vstupu nebo výstupu v objektech SetOutput, GetInput a InputChanged v nastavení automatizace
 • Směr - Nastavuje směr toku informace pro přístupové systémy (Nespecifikováno, Příchozí, Odchozí)
 • Vícestupňová autentizace - Umožňuje vícestupňovou autentizaci uživatele, například RFID karta + kód z klávesnice.
 • Asociovaný spínač - Nastavuje číslo spínače aktivovaného po přijetí platného kódu.
 • Formát přijímaných kódů - Nastavuje formát přijímaných kódů (Wiegand 26, 32, 37 a RAW).
 • Signalizace čtení karty - Nastavuje způsob signalizace přijatého kódu. Úplná - zvuková signalizace rozlišuje mezi platným a neplatným kódem, Jedno pípnutí - platný i neplatný kód je signalizován jedním pípnutím, Žádná - přijatý kód není zvukové signalizován.
 • Přeposílat na wiegand výstupu - Nastavuje skupinu wiegand výstupů, na kterou budou přeposílány všechny přijaté kódy.
 • Formát vysílaných kódů - Nastavuje formát vysílaných kódů (Wiegand 26, 32, 37 a RAW).
 • Skupina wiegand výstupu - Přiřazuje wiegand výstupu do skupiny, na kterou mohou být přeposílány kódy z připojených čteček karet příp. wiegand vstupů.

Odchozí směr

Při tomto nastavení je možné poslat ID karty, která byla na 2N® Access Unit detekována, do systému třetí strany. Pravidla pro přístup jsou řešena na straně přístupového systému třetí strany. Připojení je realizováno v sekci Control Panel ( viz. obrázek 1). 

Status
colourRed
titleDůležité

V tomto scénáři je nutné napájet Control panel sekci Wiegand modulu.

Příchozí směr

V tomto režimu se využívá pro připojení sekce Reader (viz. obrázek 1). ID karty je přeneseno z externí připojené čtečky do 2N® Access Unit. Ta jej zpracovává na základě  svých nastavených přístupových pravidel. V sekci Stav -> Historie přístupů.

 


Obrázek 3: Historie přístupů


Pokud není externí čtečka nijak napájena, je nutné ji přivést napájecí napětí. To je možné přivést z rozhraní 2N® Access Unit.  Pokud není potřeba externí čtečku napájet, stačí propojit jen pomocí 3 vodičů Pro správnou funkci rozhraní Wiegand jsou nutné vždy nejméně 3 kabely (W0, W1 , GND1) Zapojení se realizuje podle následujícího obrázku 4a GND) a případně je nutné počítat s dalšími kabely pro napájení čtečkou nebo případnou další signalizaci v závislosti na specifikaci konkrétní externí čtečky.


Obrázek 4: Připojení napájení

...