Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Upgrade firmawaru firmwaru 2N® Net Audio Decoderu i všech dalších zařízení z rodiny 2N® IP Audio proběhne automaticky, jakmile se 2N® Net Audio zařízení připojí k 2N® IP Audio Manageru.

...