Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Event.HttpTrigger Name=Test - Tato událost slouží k detekci HTTP příkazu, který byl vytvořen v předchozím kroku. Pokud místo bylo místo řetězce Test použito něco jiného, potom prosím doplňte správnou hodnotu za "Name="

 2. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.23614/api/v1/login?login=Admin&password=2n; Event=1  - Tento řádek zajišťuje to, že jakmile je HTPP HTTP příkaz z prvního řádku přijat, interkom pošle další HTTP příkaz s autentizačními údaji pro otevření spojení s dotykovým panelem. IP adrese musí být změněna na IP adresu vašeho panelu 2N® Indoor Touch.

 3. Event.Delay StartEvent=1; Delay=300ms - Zpoždění (Delay) na třetí řádce zajišťuje to, že spojení mezi interkomem a dotykový panelem je zajištěno ještě před tím, než interkom odešle další HTTP příkaz.

 4. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.23614/api/v1/gpio?action=set&name=relay1&type=value&value=1;Event=3 - Tento příkaz sepne relé1 na zařízení 2N® Indoor Touch. Hodnota relé bude tímto nastavena na 1 ("value=1" na konci URL). Hodnoty v tomto příkazu jsou popsány v HTTP manuálu zde

 5. Event.Delay StartEvent=3; Delay=3s - Po uplynutí tohoto zpoždění interkom odešle další příkaz a relé bude nastaví zpět na hodnotu 0. Toto zpoždění tedy definuje, jak dlouho bude relé sepnuté.

 6. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.23614/api/v1/gpio?action=set&name=relay1&type=value&value=0;Event=5 - Tento příkaz rozepne relé po uplynutí zpoždění, které je definováno na pátém řádku. Všimněte si, že příkaz je téměř totožný s příkazem na čtvrté řádce. Liší se pouze hodnota na konci URL "value=0".

 Image Added

Image Removed

Jak restartovat 2N® Indoor Touch pomocí 2N® Helios IP Mobile

...

 1. Event.HttpTrigger Name=Test1 Tato událost slouží k detekci HTTP příkazu, který byl vytvořen v předchozím kroku. Pokud místo bylo místo řetězce Test1 použito něco jiného, potom prosím doplňte správnou hodnotu za "Name="

 2. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.23614/api/v1/login?login=Admin&password=2n; Event=1  - Tento řádek zajišťuje to, že jakmile je HTPP příkaz z prvního řádku přijat, interkom pošle další HTTP příkaz s autentizačními údaji pro otevření spojení s dotykovým panelem. IP adrese musí být změněna na IP adresu vašeho panelu 2N® Indoor Touch.

 3. Event.Delay StartEvent=1; Delay=300ms - Zpoždění (Delay) na třetí řádce zajišťuje to, že spojení mezi interkomem a dotykový panelem je zajištěno ještě před tím, než interkom odešle další HTTP příkaz.

 4. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.23614/api/v1/maintenance/resetdevice; Event=3  - Jakmile uplyne zpoždění na třetí řádce, interkom odešle HTTP příkaz, který restartuje zařízení 2N® Indoor Touch. IP adresa musí být změněna na IP adresu dotykového panelu. Popis tohoto příkazu je HTTP manuálu zde.

...

Image Added

Jak minimalizovat 2N® Helios IP Mobile po ukončení hovoru

...

 1. Event.CallStateChanged State=terminated - Tato událost detekuje konec hovoru a spouští akci na druhém řádku.

 2. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.23614/api/v1/login?login=Admin&password=2n; Event=1  - Tento řádek zajišťuje to, že jakmile je detekována událost na první řádce, interkom pošle HTTP příkaz s autentizačními údaji. IP adresa interkomu musí být změněna na IP adresu vašeho zařízení 2N® Indoor Touch.

 3. Event.Delay StartEvent=1; Delay=300ms Zpoždění (Delay) na třetí řádce zajišťuje to, že spojení mezi interkomem a dotykový panelem je zajištěno ještě před tím, než interkom odešle další HTTP příkaz.

 4. Action.SendHttpRequest uri=https://192.168.50.23614/api/v1/hipm?action=minimize; Event=3  - Po uplynutí zpoždění na třetí řádce interkom odešle HTTP příkaz, který minimalizuje aplikaci. Popis tohoto příkazu je v HTTP manuálu zde.

Image RemovedImage Added