Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

2N® EasyGate PRO může být dovybavena bateriemi

Stav baterií může být monitorován. Ve výchozím stavu konfigurace je monitorování vypnuto.

...

    Po inicializaci: Nevysilat

   

    Po nastevené nastavené době po výpadku, nebo obnovení napájení je odeslána SMS se stavem napájení.

...