Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: new pix
 • Vysvětlení pojmů IP telefonie

  • SIP (Session Initiation Protocol) – protokol pro přenos signalizace telefonních hovorů používaný v IP telefonii. Protokol slouží primárně k navazování, ukončování a přesměrování spojení mezi dvěma SIP zařízeními (v tomto v případě interkomem a jiným IP telefonem). SIP zařízení mohou navázat spojení přímo mezi sebou (Direct SIP Call – přímé volání), obvykle však k tomu použijí jeden nebo více serverů – SIP Proxy a SIP Registrar.
  • SIP Proxy – server v IP síti zodpovědný za směrování hovorů (předání hovorů další entitě, která je blíže k cíli). Na cestě mezi účastníky může být jedna nebo i více SIP Proxy.
  • SIP Registrar – server v IP síti zodpovědný za registraci účastníků v určité části sítě. Registrace SIP zařízení je zpravidla nutnou podmínkou pro to, aby účastník byl dostupný pro ostatní na určitém telefonním čísle. SIP Registrar a SIP Proxy bývají velmi často nainstalovány společně na jednom serveru.
  • RTP (Real-Time Transport Protocol) – protokol definující standardní formát paketů pro přenos audia a videa v IP sítích.  2N® IP Interkom využívá tento protokol pro přenos audio i video streamu v průběhu hovoru. Parametry (čísla portů, protokoly a kodeky) streamů jsou definovány a vyjednávány pomocí protokolu SDP (Session Description Protocol).

  2N® IP Interkomy podporují tři způsoby SIP signalizace:

  • pomocí UDP protokolu, což je nejobvyklejší nezabezpečený způsob signalizace
  • pomocí TCP protokolu, což je méně rozšířený, nicméně doporučovaný způsob nezabezpečené signalizace
  • pomocí TLS protokolu, kdy SIP zprávy jsou zabezpečeny proti odposlouchávání a modifikaci třetí stranou 

  Záložky SIP 1 a SIP 2

  2N® IP Interkomy umožňují nakonfigurovat dva nezávislé SIP účty (záložky SIP 1 a SIP 2). Interkom může být takto paralelně zaregistrován pod dvěma telefonními čísly, u dvou různých SIP ústředen apod. Z hlediska příchozích hovorů jsou oba SIP účty ekvivalentní. Odchozí hovory jsou primárně realizovány pomocí 1. účtu. V případě, že účet 1 není zaregistrován (např. z důvodu poruchy SIP ústředny) použije se automatický pro odchozí volání 2. účet. U telefonních čísel v telefonním seznamu lze explicitně uvést číslo účtu, který se má pro odchozí volání použít (např. 2568/1 – volání na číslo 2568 pomocí účtu 1, 1001/2  - volání na číslo 1001 pomocí účtu 2)


  Níže je uveden příklad nastavení SIP 1, Sekce Služby-Telefon-SIP 1, registrace HIP pod telefonním číslem 100 k Proxy a Registrar Serveru pobočkové ústředny 2N® Netstar na Adrese 192.168.50.220 s použitím výchozího SIP Proxy a SIP registrar portu 5060. Dále je vyplněno pole pro Autentizaci, pokud ji SIP Proxy server vyžaduje. ID a Heslo. 

  Image RemovedImage Added
  V sekci Stav-Služby se poté můžeme přesvědčit o úspěšném výsledku registrace-pro účet SIP 1 stav "Zaregistrováno"

Image RemovedImage Added

Nyní můžeme v sekci Adresář - Uživatele vytvořit nového uživatele a vytáčet dle platného číslovací plánu Proxy Serveru, ke kterému jsem se přihlásili pod SIP 1 účtem.

Image RemovedImage Added

 

Na straně 2N® Netstar je nutné následující nastavení:

...