Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Possible time intervals:                                         -  "1M", "2M", "3M", "4M", "5M", "6M", "10M", "12M", "15M", "20M", "30M", "1H", "2H", "3H", "4H", "6H", "8H", "12H", "1D"

...

před měřením proveďte kalibraci vstupů jednotky 2N® SmartCOM PRO                           - Vstupní obvody - kalibrace

...

před měřením proveďte kalibraci vstupů jednotky 2N® SmartCOM PRO                           - Vstupní obvody - kalibrace

...