Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zkotrolujte správnou konfiguraci jumperů u jednotky 2N® SmartCOM PRO ETH. Jak na stavit jumpery naleznete na obrázku

 

  • čítač pulzů na vstupu S0
at^scpulse1="start"                                          - povolte počítání pulzů na vstupu 1
at^scams="ENABLE",1                                          - zapněte funkci AMS.
AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","1/PULSE/ABS","5M"          - absolutní hodnota pulzů na vstupu 1 každých 5 minut
at^scpulse2="start"                                          - povolte počítání pulzů na vstupu 2.
AT^SCAMS="DEV_ADD",128,"AIN_DIN","2/PULSE/REL","5M"          - releativní (rozdíl mezi dvěma odečty) hodnota pulzů na vstupu 2 každých 5 minut
Možné časové intervaly:                                      -  "1M", "2M", "3M", "4M", "5M", "6M", "10M", "12M", "15M", "20M", "30M", "1H", "2H", "3H", "4H", "6H", "8H", "12H", "1D"
 
at^scams?                                                    - vypíše tabulku AMS metrů
^SCAMS: 1> 128,"AIN_DIN","1/PULSE/ABS","5M"
^SCAMS: 2> 128,"AIN_DIN","2/PULSE/REL","5M"
AT^SCAMS="DEV_REMOVE",1                                      - odstreňte zařízení z pozice 1
 
  • výsledky
at^scdata="get_oldest",50
^SCDATA: "AMS",1461340261,12091,"AIN_DIN",1,0,"","131"      - výsleky z portu 1    
^SCDATA: "AMS",1461340381,12093,"AIN_DIN",1,0,"","228"      - výsleky z portu 1
^SCDATA: "AMS",1461340441,12094,"AIN_DIN",1,0,"","234"      - výsleky z portu 1
^SCDATA: "AMS",1461340681,12098,"AIN_DIN",2,0,"","21"       - výsleky z portu 2

Excerpt Include
Obecné AMS chyby
Obecné AMS chyby

Excerpt Include
Vstupní obvody - AMS chyby
Vstupní obvody - AMS chyby

 

Faq_zapati