Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

tesováno testováno s metrem vybaveným pulsním výstupem (S0) a jednotkou 2N® SmartCOM PRO ETH s nahraným firmware 1.13.X

...

Možné časové intervaly:                                      -  "1M", "2M", "3M", "4M", "5M", "6M", "10M", "12M", "15M", "20M", "30M", "1H", "2H", "3H", "4H", "6H", "8H", "12H", "1D"

...