Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

2N® Network Scanner je volně ke stažení - zde

Návod krok za krokem

 1. Vyhledání dostupných 2N® zařízení na připojených sítích  - Network  scanner po svém zapnutí provede detekci 2N zařízení na připojených počítačových sítích.  Pokud potřebujete vyhledávání zopakovat, prosím stiskněte File - Refresh.


  Případně můžete pravým kliknutím na jedno ze zařízení zvolit volbu Refresh. 2. Změna IP adresy nalezeného 2N® zařízení - kliknutím pravého tlačítka myši na jedno z nalezených 2N zařízení můžete pomocí volby Config změnit nastavení jeho IP parametrů


  V následně otevřeném konfiguračním okně můžete měnit nastavení tak, aby zařízení získavalo IP adresu buď od DHCP serveru nebo nastavit IP parametry staticky.
  Změny je třeba potvrdit zadáním hesla které je stejné jako heslo pro přihlášení do webové konfigurace zařízení.  Info

  Možnost nastavovat IP parametry lze pouze pro zařízení 2N® IP Interkom a 2N® Access Unit a to pouze tehdy, pokud nejsou v šedivé poli.

 3. Otevřít konfigurační rozhraní zařízení - kliknutím pravého tlačítka myši na jedno z nalezených 2N zařízení můžete pomocí volby Browse otevřít webové konfigurační rozhraní daného zařízení. 


  Výsledky vyhledávání lze také podle potřeby filtrovat. Lze tedy omezit seznam nalezených zařízení podle IP adresy, sériového čísla zařízení, názvu zařízení nebo verze nainstalovaného firmwaru v zařízení.

...