Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: one moar fix

...

Jakmile je USB čtečka připojena k počítači kde je nainstalovaný a spuštěn ovladač, zobrazí se v něm následujícím způsobem:


 

Jakmile se tak stane, lze čtečku použít ve webovém rozhraní 2N IP Interkomu, 2N Access Unit nebo 2N® Access Commander k načítání otisků prstů pro jednotlivé uživatele:

 

  • Firmware: v2.37

  • Poslední aktualizace: 20. prosince 2022

Faq_zapati