Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Verzi 4.06revXX je nutně nutné do ústředny nahrávat pouze z 4.06 konfiguračního nástroje. Při nahrání verze 4.06revXX z nižší verze konfiguračního nástroje dojde ke zničeni dat v ústředně a je třeba firmware obnovit z boot (servis) módu.

Spravny Správný postup upgradu:

  • uložte si konfiguraci ze stare staré verze konfiguračního nástroje
  • nainstalujte novou verzi (4.06) konfiguračního nástroje
  • z teto verze (4.06) proveďte upgrade na firmware 4.06
  • načtete data z ústředny
  • otevřete soubor se zálohou a nahrajte ho do ústředny (připadně uneste případně proveďte konfigurace manuálně)

Faq_zapati

...